WOS-Poprawka

Aby pobrać poprawkę do WOS należy:

  1. Wcisnąć przycisk rozwijania menu przycisk z lewej strony
  2. Wybrać interesujący Zakład Linii Kolejowych
  3. Klikając w odpowiednią poprawkę nastąpi automatyczne pobranie wraz z otwarciem.

Copyright by Wasko SA